Пријава за лаборатории

 Контакт податоци за техничка поддршка

За техничка подршка јавете се на телефонските броеви:

- од понеделник до петок, од 8:00 до 17:00 часот:

   02 3 111 123 или

   071 294 866 или

- надвор од периодот за телефонска поддршка има on-line подршка

Испратете порака со краток опис на функцијата која ја предизвикува грешката (местото на кликање) и времето (часот), за да можеме да ја детектираме грешката и да ја одстраниме.
E-Адреса: info@kips.com.mk

Тим за подршка
Кипс-ком