RASFF Портал
Поддршка    Помош    Најави се
Листа на известувања     Ново пребарување

Листа на известувања

класификација на нотификацијадата на нотификацијареферентен бројземја на нотификацијапредметкатегорија на производодлука за ризик
информација 19.04.201919030109074 МАКЕДОНИЈА Listeria Monocytogenes
информација 10.04.201919041010179 МАКЕДОНИЈА Escherichia coli,млеко и млечни производи сериозен ризик
Алерт 18.01.201919011800673 МАКЕДОНИЈА инфестација со црвиостанати прехранбени производи/мешавина сериозен ризик
информација 20.06.201818062004838 МАКЕДОНИЈА olovoматеријали кои што доаѓаат во контакт со храната
Алерт 30.05.201818053006934 МАКЕДОНИЈА salmonella heidelbergживинско месо и производи од живинско месо
одбиено од граница 25.04.201818042513424 МАКЕДОНИЈА Јод од Калиум јодаттревки и зачини
одбиено од граница 25.04.201818042513425 МАКЕДОНИЈА Јод од Калиум јодаттревки и зачини
одбиено од граница 24.04.201818042411823 МАКЕДОНИЈА Oxamylовошје и зеленчук
одбиено од граница 04.04.201818040411818 МАКЕДОНИЈА kaptanовошје и зеленчук
04.04.201818040411819 МАКЕДОНИЈА Pirimifos methyl i Fenitrothionовошје и зеленчук
одбиено од граница 23.03.201818032312415 МАКЕДОНИЈА S.Heidelbergживинско месо и производи од живинско месо
одбиено од граница 23.03.201818032312416 МАКЕДОНИЈА Campylobacter spp.живинско месо и производи од живинско месо
одбиено од граница 15.03.201818031513411 МАКЕДОНИЈА јоден број и линолна к-на зголеменимасти масла
информација 09.03.20181803090304 МАКЕДОНИЈА месо и производи од месо (освен живина)
информација 09.03.20181803090306 МАКЕДОНИЈА Salmonellaмесо и производи од месо (освен живина)
 Детали за нотификација
Општи / Генерални информации
Вид на храна:
Класификација на нотификација:
Земја што нотифицира: *
Референтен број на контакт точката:
Основа за нотификација: *
Поврзана РАСФФ нотификација бр:
Дата на нотификација:
Земја означена за акција:
Земја означена за акција:
Земја означена за акција:
Опасности
Категорија на опасност:
Најдена опасност:
Резултати од испитувањето:
Обратна анализа:
Земање примероци
дата:
Број на примероци:
Метода:
Место:
Лабораторија:
Анализа
Третман на примерокот / аналитичка матрица:
Метода на анализа:
Засегнати / погодени лица:
Вид на болеста / симптоми:
Производ
Категорија на производот:
Врска на производот по однос на производот од нотификацијата:
Име на производот (на означувањето):
Превземена акција:
Одлука за ризик:
Опис на производот
Бренд / трговско име:
аспект на производот (на пр. пакување):
Број на баркодот:
други информации од означувањето:
Единица тежина / волумен:
Нотификација од граница
важност за здравјето:
повреда на легислатива:
обем/опфат:
МДК: