RASFF Портал
Поддршка    Помош    Најави се
Листа на известувања     Ново пребарување

Листа на известувања

класификација на нотификацијадата на нотификацијареферентен бројземја на нотификацијапредметкатегорија на производодлука за ризик
Алерт 25.08.2020200825069187 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.живинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 25.08.2020200825069188 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.живинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 19.08.2020200819124181 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Кампилобактер сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 22.07.2020200722069176 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Campylobacter spp.живинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 22.07.2020200722069177 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.живинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 22.07.2020200722069178 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.живинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
информација 04.06.2020200604078168 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Listerya monocitogenesмлеко и млечни производи ризикот не е сериозен
информација за внимание 15.05.2020200515117165 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Campylobacter spp.живинско месо и производи од живинско месо
информација за внимание 15.05.2020200515117166 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Campylobacter spp.живинско месо и производи од живинско месо
Алерт 05.03.2020200305107157 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 05.03.2020200305107162 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
информација за внимание 24.02.2020200224136147 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Enterobacteriaceaeјајца и производи со јајца сериозен ризик
Алерт 13.02.2020200213124141 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА campylobacter sppживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 13.02.2020200213124142 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА campylobacter sppживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 07.02.2020200207107138 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 30.01.2020200130124135 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Campylobacter sppживинско месо и производи од живинско месо
Алерт 27.01.2020200127107133 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Кампилобактер сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 27.01.2020200127107134 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 22.01.2020200122107131 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Кампилобактер сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 22.01.2020200122107132 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 14.01.2020200114109130 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp, Campylobacter sppживинско месо и производи од живинско месо
одбиено од граница 17.12.2019191217124129 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.живинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
информација за внимание 28.10.2019191028117120 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.Campylobacter sppживинско месо и производи од живинско месо
информација за внимание 28.10.2019191028117121 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.живинско месо и производи од живинско месо
информација за внимание 28.10.2019191028117122 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Campylobacter spp.живинско месо и производи од живинско месо
информација за внимание 07.10.2019191007025113 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 35S p, NOS tостанати прехранбени производи/мешавина недефиниран ризик
информација за проследување 07.10.2019191007025114 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА chlorpyrifusовошје и зеленчук недефиниран ризик
информација за проследување 07.10.2019191007025115 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 35S p.NOS t,FMV pбезалкохолни пијалаци недефиниран ризик
информација за проследување 07.10.2019191007025116 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА lis.monocytogenesостанати прехранбени производи/мешавина сериозен ризик
Алерт 07.10.2019191007107117 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
Алерт 16.08.2019190816124108 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Sallmonella sppживинско месо и производи од живинско месо
Алерт 13.08.2019190813107105 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела спп сериозен ризик
Алерт 13.08.2019190813107106 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела спп сериозен ризик
Алерт 13.08.2019190813107107 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Салмонела сппживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
информација 11.06.201919061111798 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.Campylobacter sppживинско месо и производи од живинско месо
Алерт 16.05.201919051610790 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА salmonella sppживинско месо и производи од живинско месо сериозен ризик
информација 12.05.201919051212589 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Listeria monocytogenesриби и производи од риба
информација 09.05.201919050911788 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.живинско месо и производи од живинско месо
информација 19.04.201919030109074 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Listeria Monocytogenes
информација 10.04.201919041010179 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Escherichia coli,млеко и млечни производи сериозен ризик
информација за внимание 15.03.201919031509378 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonella spp.месо и производи од месо (освен живина) ризикот не е сериозен
информација за внимание 04.03.201919030406475 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА E. coliмлеко и млечни производи недефиниран ризик
04.03.201919030409076 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Сулфито-редуктивни анаероби (клостридии)елементи на добиточна храна недефиниран ризик
информација за внимание 11.02.201919011509066 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Escherichia coli, Koagulaza pozitivni stafilokokiмлеко и млечни производи
Алерт 18.01.201919011800673 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА инфестација со црвиостанати прехранбени производи/мешавина сериозен ризик
информација 20.06.201818062004838 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА olovoматеријали кои што доаѓаат во контакт со храната
Алерт 30.05.201818053006934 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА salmonella heidelbergживинско месо и производи од живинско месо
одбиено од граница 25.04.201818042513424 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Јод од Калиум јодаттревки и зачини
одбиено од граница 25.04.201818042513425 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Јод од Калиум јодаттревки и зачини
одбиено од граница 24.04.201818042411823 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Oxamylовошје и зеленчук
одбиено од граница 04.04.201818040411818 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА kaptanовошје и зеленчук
04.04.201818040411819 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Pirimifos methyl i Fenitrothionовошје и зеленчук
одбиено од граница 23.03.201818032312415 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА S.Heidelbergживинско месо и производи од живинско месо
одбиено од граница 23.03.201818032312416 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Campylobacter spp.живинско месо и производи од живинско месо
одбиено од граница 15.03.201818031513411 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА јоден број и линолна к-на зголеменимасти масла
информација 09.03.20181803090304 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА месо и производи од месо (освен живина)
информација 09.03.20181803090306 СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Salmonellaмесо и производи од месо (освен живина)
 Детали за нотификација
Општи / Генерални информации
Вид на храна:
Класификација на нотификација:
Земја што нотифицира: *
Референтен број на контакт точката:
Основа за нотификација: *
Поврзана РАСФФ нотификација бр:
Дата на нотификација:
Земја означена за акција:
Земја означена за акција:
Земја означена за акција:
Опасности
Категорија на опасност:
Најдена опасност:
Резултати од испитувањето:
Обратна анализа:
Земање примероци
дата:
Број на примероци:
Метода:
Место:
Лабораторија:
Анализа
Третман на примерокот / аналитичка матрица:
Метода на анализа:
Засегнати / погодени лица:
Вид на болеста / симптоми:
Производ
Категорија на производот:
Врска на производот по однос на производот од нотификацијата:
Име на производот (на означувањето):
Превземена акција:
Одлука за ризик:
Опис на производот
Бренд / трговско име:
аспект на производот (на пр. пакување):
Број на баркодот:
други информации од означувањето:
Единица тежина / волумен:
Нотификација од граница
важност за здравјето:
повреда на легислатива:
обем/опфат:
МДК: